Panahon ng Paleolitiko hanggang Panahon ng Metal

Panahon ng Paleolitiko hanggang Panahon ng Metal

Storyboard Text

  • Tayo naman ay magtungo sa panahon ng mga metal
  • Panahon ng mga Metal........
  • Sinasabing maaaring ang pagsisiga sa isang bahagi ng kabundukan ang nagbigay daan sa pagkakatuklas ng metal. Ang unang uri ng metal namalawakang ginamit ng tao ay ang tanso upangmakagawa ng mga kagamitan at sandata, ngunitnatuklasan nila na sa pagdaan ng panahon aynaging marupok ito.
  • Napakahalaga para sa panahong ito ang pagkakatuklas nito dahil sa tibay na mayroon ito. Hindi nagtagal ay natuklasang ng mga tao ang iba pang mahahalagang metal tulad ng ginto at pilak.
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family