Bidasari Part 1

Updated: 6/14/2020
Bidasari Part 1

Storyboard Text

  • Labis na naliligayahan ang sultan ng Kembayat nang malamang ang mahal na sultana ay nagdadalang-tao.
  • Ang lahat ay maligaya sa magandang balitang iyon nang biglang sumalakay ang itinuturing na salot ng kaharian, ang higanteng ibong si Garuda. Nagsitakas at nagsipagtago ang mga tao at iniwan nila ang kaharian.
  • Napahiwalay ang mag-asawa sa mga tao at inabutan ng panganganak ang sultana sa tabing-ilog. Iniwan nila ito sa isang bangka at tumakas. Ang nakapulot sa sanggol ay isang mangangalakal na si Diyuhara. Kinupkop niya ito at pinalaking parang sarili niyang anak. Pinangalanan niya itong Bidasari.
  • Kung nais mong ako ay mamatay, kunin mo ang gintong isda sa hardin ng aking ama at ikuwintas mo ito. Sa paraang yaon ay ibuburol ako sa umaga at sa gabi naman ay babalik ang isda sa tubig at mabubuhay ako.
  • Ang sultan ng Indrapura na si Sultan Mogindra ay dalwang taoin ng kasal kay Lila Sari. Ngunit mpanibughuin si Lila Sari kahit ilang ulit nang simabi ng sultan na mahal siya nito. Ipagpapalit lamang siya kung may matatagpuang mas maganda sa kaniya.
  • Inutusan ni Lila Sari ang kaniyang kawal na hanapin ang babaeng may higit sa kaniya ang kagandahan. Natagpuan nila si Bidasari na ngayon ay isa ng ganap na dalaga. Pinaniwala nila ito na gagawing dama ng sultana kaya sumama siya.
  • Sa halip na gawing dama ay ikinulong niya sa isang silid si Bidasari at sinasaktan ito sa tuwing umaalis ang sultan. Hirap na hirap na si Bidasari kaya sinabi niya kay Lila ang paraan upang siya ay mawala.