Questions About Remote Learning? Click Here

La ràdio 2
Updated: 5/21/2020
La ràdio 2
This storyboard was created with StoryboardThat.com

Storyboard Text

 • Ara anava a això. El centre emissor és l’encarregat de generar la informació sonora, codificar-la i emetre-la a l’espai a través de les ones electromagnètiques.
 • El modulador és un circuit elec- trònic que rep dos senyals d’entrada, el senyal d’audiofreqüència i el senyal de l’oscil·lador o generador de l’ona de radiofreqüència o portadora.
 • El micròfon converteix el so en un senyal elèctric de baixa freqüència que, degudament amplificat, arriba al modulador.
 • L’ona portadora és electromagnètica, de la freqüència d’emissió de l’emissora, i és l’encarregada de propagar-se a l’espai.
 • L’antena és un element clau en un sistema de radiocomunica- ció, atès que en depèn la bona propagació de l’ona electromagnètica modulada amb el senyal d’àudio.
 • El modulador modifica l’ona portadora amb el senyal d’àudio i l’ona resultant va a un amplificador d’alta freqüència connectat amb l’antena emissora.
 • Quants tipus de modificació de l'ona portadora hi ha?
 • Hi ha dos tipus de modulació o modificació de l’ona portadora: la modulació de l’amplitud (AM) i la modulació de la freqüència (FM).
 • El sistema més antic, i encara usat, és el de modulació d’amplitud a les bandes d’ona curta (OC), ona mitjana (OM) i ona llarga (OL).
 • I com rep el receptor el senyal?
 • Una vegada el circuit de sintonia està a la mateixa freqüència de la portadora, el senyal elèctric s’encamina al detector. Aquest separa el senyal del so de l’ona portadora. Com que el senyal d’àudio és molt fe ble, cal amplificar-ne la potència.
 • El receptor rep el senyal a través de l’antena. Com que hi ha molts senyals electromagnètics, perquè el receptor seleccioni l’ona de l’emissora que vol escoltar i discrimini les altres disposa d’una etapa de sintonització.
Over 14 Million Storyboards Created
Storyboard That Family