KRUSADA
Updated: 2/10/2021
KRUSADA

Storyboard Text

 • 1
 • 4
 • Ako si Pope Urban II, ako ay nanawagan
 • na sumama sa gaganapin na krusada.
 • 2
 • at panghuli may kalayaan kayong pumili ng (fief) mula sa lupa ng inyong nasasakupan.
 • pangalawa magiging malaya kayo sa inyong pagkakautang,
 • Ang mga sasama sa krusada ay mabibigyan gatingpala.
 • Unang-una kayo ay papatawarin sa inyong mga naging sala,
 • 5
 • 6
 • 3
 • Ito ay gera pang relihiyon sana makiisa ang lahat.
 • Salamat sa pakikinig sa aking tugon.
 • hinahangad ko ang inyong pakikiisa sa gaganaping krusada
 • Gusto kong sumama sa gaganaping krusada.
 • John Peter Kirby C QuintoG8-Camia
 • Ako ay nanghihinayang na sumama sa gaganaping krusada.
 • dahil maganda ang ganting pala na ibibigay ni pope urban II sa mga sasama sa gaganaping krusada.
 • Sang ayon ako sa desisyon mo
 • John Peter Kirby C QuintoG8-Camia
 • Napakaganda nga ng mga pabuya, sapagkat buhay ang nakasalalay sa gerang ito.
 • John Peter Kirby C QuintoG8-Camia
 • John Peter Kirby C QuintoG8-Camia
 • John Peter Kirby C QuintoG8-Camia
 • John Peter Kirby C QuintoG8-Camia
 • Kapag ako ay sumama sa krusadang eto may posibilidad na maubos kame o kaya naman ako ay mapaslang habang nakikipag gera sa mga muslim. Ano nga ba ang mas mahala buhay o isang pabuya. Diba mas mahalaga ang buhay kaysa sa bagay. Ang desisyong ito ay para sa kaligtasan ko at aking mga kasamang kabalyero