Kabanata 15: Si Ginoong Pasta
Updated: 3/23/2020
Kabanata 15: Si Ginoong Pasta

Storyboard Description

Pinuntahan ni Isagani si Ginoong Pasta upang maipluwensyahan ni Ginoong Pasta si Don Custudio.

Storyboard Text

 • Masamang palagay iyan. Napagkikilalang mga bata pa kayo at walang nalalaman sa mga bagay na may kinalaman sa mga pagbabago. Tingnan ninyo ang pangyayari sa Madrid sa mga bianatang humihingi ng maraming pagbabago Lahat sa kamila'y pinaratangang pilibustero.
 • Nahuhulaan ko ang ibig ninyong sabihin. Ibig mong sabihin na ang pamahalaan ukol sa nasasakupan, yamang natatag nang di lubos na wasto at sa dahilang nananangan sa pala-palagay... ay mabuway?
 • Si Ginoong Pasta ay isang bantog na manananggol sa Maynila. Sinadya ito ni Isagani upang pakiusapan na kung maari ay payuhan si Don Custodio na pumanig sa kanila kung sakaling ito ay sumangguni sa kanya.
 • Ipaubaya nalang natin ang mga bagay sa pamahalaan. Sila na ang magpapasya sa bagay na iyan.
 • Kami ay...
 • Buo na sa isip ni Ginoong Pasta na wala siyang anumang gagawin sa bagay na ito. Ang layunin ng manananggol ay magulumihanan ang mag-aaral sa kanyang mayamang pananalita at nagsalita nang may kinalaman.
 • Hindi ako naparito nang dahil sa akin kundi sa ngalan ng mga nasa kalagayan na lalo pang aba.
 • Iba ata ang ibig sabihin sa mga salita ng mananggol. Nagsalita ito muli at ito'y naunawaan na ni Isagani. Ipinaliwanag ng mabuti ni Isagani ang kanyang pagdaloy dito at nang siya'y akmang tatayo at nagsalita si Ginoong Pasta.
 • Kung ako po ay magkakaroon na ng ubang katulad na iyan, at kapag inilingon ko ang aking paningin sa nakaraan at nakita kong wala akong nagawa kundi ang para sa sarili lamang - ang bawat uban ay magiging isang tink at hindi ko ipagkakapuri kundi bagkus ikahihiya.
 • Naunawaan na ni Isagani na siya ay pinaaalis na. Siya ay tumayo at sinubukang magsalita ngunit biglang nagsalita si Ginoong Pasta.
 • Nagpaliwanag si Isagani na hindi siya naroon para sa kanyang sarili ngunit para sa kalagayan ng lahat. Sinabi naman ni Ginoong Pasta pag-aralan laman nila ang mga pinag-aralan nila ngayon at hindi na kailangan pang matuto ang wikang Kastila.
 • Nagbigay nang payo si Ginoong Pasta. Napagtanto naman ni Isagani na nauubos ang kanyang panahon at ibig niyang igiit ang kanyang katwiran.