Reproduction of Animals

Reproduction of Animals

Storyboard Text

 • Paano kayo magparami? Kagaya din ba sa amin na kailangan ng egg cell mula sa babae at sperm cell mula sa lalake?
 • Kami naman ang fertilization ay nangyayari sa loob ng katawan ng babae. Tinatawag itong Internal fertilization
 • Ang tawag diyan ay sexual reproduction. Ganyan din kami magparami.
 • Ano ang pagkakaiba sa inyong reproducton?
 • Ang sexual reproduction kasi ay maaaring galing sa itlog or Oviparous. Maaari din born alive or Viviparous.
 • Sila ay nanganganak. Ibig sabihin nilalabas nila ang kanilang anak na buhay na. Samantalang sa amin, inilalabas namin na itlog pa lamang.
 • Kami namang mga amphibians ay nakakapagparami din sa pamamagitan ng sexual reproduction, Ang kaibahan nga lang, inilalabas ng babae at lalake ang egg cell at sperm cell sa tubig. Sa labas na ng katawan namin nangyayari ang fertilization o pagsasama ng egg at sperm. Ito ay tinatawag na external fertilization.
 • Sa ibang paraan naman kami magparami. Hindi na kailangan ng egg cell at sperm cell. Ang tawag dito ay Asexual reproduction.
 • Kahit ako lang mag-isa ay kaya kong magparami. Ginagawa ko ito sa pamamagitan ng budding. Mas mabilis magparami sa asexual reproduction kumpara sa sexual reproduction.
 • Nakakatuwa naman. Iba-iba talaga tayo ng paraan ng pagpaparami.
 • Oo nga. Madami akong natutunan sa ating usapan. Hanggang sa muli mga kaibigan.!
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family