fil

Updated: 10/10/2021
fil

Storyboard Text

  • Ang abstrak na ito ay mula sa artikulo na pina-magatang " Kahalagahan ng Pagdaragdag ng Dalawang Taon sa Hayskul by JP " ni John Amordeo.
  • Ang artikulo ay ukol sa pag-papatupad ngK–12 kurikulum. Maraming tao ang nagsasaad na isa ang K-12 kurikulum sa dahilan ng mababang katangian ng edukasyon sa bansa. Ayon sa gobyerno, hindi makaka-pasok sa pandaigdigang pamantayan ang sistema ng edukasyon kung hindi ipapa-tupad ang kurikulum sa bansa.
  • Nahahati ang sagot sa sang ayon at hindi sang ayon ukol sa pagpapatupad na dagdag na dalawang taon sa hayskul. Karamihan sa mga nagpahayag ng sagot ay mga magulang at estudyante. Ayon sa kanila ang panibagong kurikulum ay sagabal at problema lamang. Imbis na kolehiyo na lamang ang kanilang ang kanilang tatapusin ay nagdagdagan pa ito ng dalawang taon sa hayskul at nagdagdagan lamang ang kanilang mga gagastusin.