Bantuganpt2
Updated: 6/15/2020
Bantuganpt2
This storyboard was created with StoryboardThat.com

Storyboard Text

  • Nanaig ang pagmamahal niya sa kapatid at agad na lumipad si Haring Madali kasama ang isang kasangguni upang bawiin ang kaluluwa ni Prinsipe Bantugan.
  • Dinala ni Prinsesa Datimbang ang bangkay ni Bantugan sa Bambaran. Pag dating ni Haring Madali ay agad niyang isinauli ang kaluluwa ni Bantugan.
  • Nabalitaan ni Haring Miskoyaw, dating kaaway ni Haring Madali, na si Bantugan ay namatay na kaya agad itong nagdala ng maraming kawal upang salakayin ang Bumbaran. Ngunit hindi nila alam na kasalukayng nagdiriwang ang lahat sa pagkabuhay ni Bantugan.
  • Natigil ang pagdiriwang at naglaban ang dalawang kaharian. Pumailanlang sa himpapawid si Bantugan at pumatay ng maraming kaaway gamit ang kanyang kampilan.
  • Nanghihina pa si Bantugan dahil kagagaling lang niya, kaya siya ay nabihag at iginapos. Ngunit nang bumalik ang kanyang lakas nakawala siya at buong bangis siyang nakipaglaban hanggang sa mapuksa ang mga kaaway.
Over 14 Million Storyboards Created
Storyboard That Family