Katutubo ng Pilipinas
Updated: 3/14/2021
Katutubo ng Pilipinas

Storyboard Text

  • Ang mga katutubong mamayan ay pangkat ng taong nakapagpapanatili ng kanilang trasisyunal na paraan ng pamumuhay at sila'y dapat respetuhin.
  • Ang mga kultura at tradisyon na ito ay mahalaga dahil ito ay nagpapakilala ng kolektibong pamana ng mga katutubo sa marami pang henerasyon.
  • Hindi sila iba sa atin . May lipunan silang katangi-tangi at may pamanang lahi na hitik sa dunong kultura at sining.
  • Grabe ang paninindigan ng ating mga katutubo sa pag-aalsa laban sa mga Espanyol!
  • Tama ka! Kaya dapat naman talaga natin silang aralin, ipagmalaki, at pahalagahan!
  • KATUTUBONG PILIPINONG NAG-ALSA
  • Sila ang mga katutubo. Sila ang nabubuhay sa kabundukan at karayunan na palaging nalalagay sa bingit ang kanilang pamumuhay at pag-iral.
  • Presidential Proclamation No. 1906- itinalaga ang buong buwan ng Oktubre bilang Pambansang Buwan ng mga Katutubo.
  • Kaya naman nilagdaan ng Presidente ang Proclamation No 1906 noong taong 2009, upang pangalagaan at isulong ang mga karapatan ng mga katutubo na palaging hinahamon ng nagbabagong mundo.