IMPORMATIBONG ABSTRAK

IMPORMATIBONG ABSTRAK

Storyboard Text

  • Anglayunin ng artikulong ito ay makita ang kahalagahan ng pandaragdag ng dalawangtaon sa hayskul na naglalayong tulungan ang mga kabataan at ang pamantayan ng Sistema ng edukasyon.
  • Ang programa sa pagdaragdagng grade 11 at 12 ay nakakatulong sa mga estudyante na magkaroon ng sapat nakaalaman at kahandaan para sanayin sa akademiko, teknikal at bokusyunal nakurso na magagamit sa kanilang trabaho.
  • Nagpapahayg rin ng epektibo sa pagdaragdag ng dalawang taon para sa mga estudyante. Mayroon nakatala na positibong epekto sa edukasyon at sa lipunan ngunti mayroon din ito negatibong puna para sa mga magulang.
  • Ang pagbibigay opinion ay isang malaya na nagpapahayag ng damdamin o saloobin ng isang tao. Katulad rinsa mga magulang na nagbigay opinion tungkol sa pagdaragdag ng dalawang taon sapag-aaral ng mga estudyante.
  • Mayroon mga negatibong puna sa mga magulang dahil sa dagdag na gastusin at pasakit sa kanilang paghihirap na mapa-aral ang kanilang anak. May mga positibong epekto ang pagkakaroon ng k-12 curriculum na maari maipamalas ang galling at maging propesyonalsa iba’t ibang larangan na makakatulong sa pagbago ng buhay ng mga Pilipino.
  • Sa artikulong ito ay nagpapakita ng epektibo at kahalagahan ng k-12 curricuulum sa mga estudyante na maaring makatulong sa pagbabago ng Sistema ng edukasyon, dagdag kaalaman at pagiging propesyonal sa iba’t ibang larangan.
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family