SECOND

Updated: 6/14/2020
SECOND

Storyboard Text

  • Tumawag sila ng pulong ng mga tagapayo. Habang sinasangguni nila ang konseho kung ano ang gagawin sa bankay, isang loro ang pumasok. Sinabi ng loro na ang bangkay ay si Prinsipe Bantugan
  • Ibinalita naman ang pangyayari kay Haring Madali.Nalungkot si Haring Madali. Dali-dali siyang lumipad patungo sa langit upang bawiin ang kaluluwa ni Bantugan.
  • Nang makabalik si Haring Madali, dala ang kaluluwa ni Bantugan, ay dumating din si Prinsesa Datimbang na dala naman ang bangkay ni Bantugan. Ibinalik ang kaluluwa sa katawan ni Bantugan.
  • Muling nabuhay si Bantugan ngunit ng nakarating naman ang balita kay Haring Miskoyaw na namatay si Bantugan, Nilusob ng mga kawal niya ang Bumbaran.
  • Nanlaban din si Prinsipe Bantugan kasama ang mga kawal subalit dahil sa siya ay nanglalata pa dahil sa bagong galing sa kamatayan, siya ay nabihag. Siya'y iginapos.
  • Subalit nang magbalik ang dati niyang lakas, nilagot ni Bantugan ang kanyang gapos at buong ngitngit niyang pinuksa ang mga kawal ni Haring Miskoyaw. Ipinagpatuloy ng kaharian ang pagdiriwang.