Magandang Babae
Updated: 2/2/2021
Magandang Babae

Storyboard Text

 • Magandang umaga po sa inyo.
 • Pwede niyo bang palayain ang aking kapatid? Wala po siyang ginawang kasalanan
 • Pumapayag ako, pero sa isang kondisyon.
 • Ano po ang iyong kailangan?
 • Kung yan ang iyong nais, kaya ko siya palayain sa kulungan dahil ako ay isang hari ng palasyo, pero sa pagkat ng dilim, pumunta ka sa aking palasyo, ako maghahanda ng masasarap na pagkain para sa isang magandang binibini na tulad mo.
 • Ano po iyon?
 • Ba’t ako magpunta sa iyong tahanan?
 • Hindi ko ipapalaya ang iyong kapatid kung hindi ka sumunod sa aking kondisyon.
 • Hmmm? Pano kaya pumunta ka sa aking tahanan
 • Pwedeng pwede, para sa iyo, mahal na binibini, para sa iyong kapatid na pinakamamahal mo.
 • Ganito nalang, kung ikaw nalang kaya pumpunta sa aking tahanan? Ibigay ko saiyo ang aking address ng aking tahanan at ipag hahanda kita ng masasarap na pagkain at inumin.
 • Ito ang aking address, (binigay ang kanyang address na nakasulat sa papel) maraming salamat sa iyo.
 • Kung ganyan ang iyong gusto, pumapayag ako saiyong pasya, maging malaya ang iyong kapatid agad-agad.
 • Walang anuman, mahal na binibini.
 • Pwede niyo bang palayain ang aking kapatid? Nakakulong po siya sa isang kulongan at wala po siyang kasalanan.
 • Ano ang mailingkod ko sa iyo, magandang binibini?
 • Magandang umaga sa inyo, mahal na hari.
 • Sa bagay, may punto ka, ano ang nasa isip mo?
 • Maganda naman ang iyong kapalit pero isang akong babae, isang kahihiyan at sa palagay ko, pag usapan ka sa hukuman dahil sa iyong kagagawan.
 • Ito ang aking address sa aking tahanan.( Binigay ang kanyang address sa hari bago nagpasalamat at umalis sa palasyo na may ngisi sa kanyang muhka)
 • Kung ikaw ang magpunta sa aking tahanan? Ipaghahanda kita ng masasarap na pagkain.