Unknown Story

Updated: 10/10/2021
Unknown Story

Storyboard Text

  • Sa klase...
  • Impormatibo
  • Magandang umaga, mga mag-aaral! Ngayon ay tatalakayin natin ang bagong paksa, ang barayti ng wika. Alam niyo ba na ang ating wika ay may iba't-ibang barayti? Ito ay dahil sa pagkakaiba ng lipunan ng bawat isa, maaring dahil sa edad at kasarian o sa pagkakaiba ng etniko ng bawat isa.
  • Regulatoryo
  • Para sa panibagong araw natin sa 'new normal' na paraan ng pag-aaral, narito ang aktibidad natin sa araw na ito. Bilang panuto, kopyahin sa isang malinis na papel ang nasa skrin ng inyong gadyet at sagutan batay sa aralin natin.
  • Anong ginagawa mo anak?
  • Pagigihan mo lang 'nak. Mapapasa mo yan!
  • Imahinatibo
  • Nagaaral po nay, madami po kasi kaming ginagawa, yung buong pangkat po namin ay nagsusunog ng kilay para sa pagsusulit namin
  • Magdilang anghel po sana kayo inay.