Unknown Story

Unknown Story

Storyboard Text

  •  Pagkatapos niyang tumulong sa paglinis doon sa kalsada, pumunta siya sa parke. Marami na rin ang tumutulong!
  • Mukhang gumana nga ang kaniyang plano! Tumulong na siyang luminis para mapadali ang pagtapos.
  • Sa pamamagitan ng pagtulong-tulong ng mga tao, mas napaunlad ang bayan nina Kayla! Mas naging masaya silang lahat dahil sa pagtutulungan at pagkaunawaan nila sa isa't isa!
  • Pagkatapos niyang tumulong sa paglinis doon sa kalsada, pumunta siya sa parke. Marami na rin ang tumutulong!
  • Mukhang gumana nga ang kaniyang plano! Tumulong na siyang luminis para mapadali ang pagtapos.
  • Sa pamamagitan ng pagtulong-tulong ng mga tao, mas napaunlad ang bayan nina Kayla! Mas naging masaya silang lahat dahil sa pagtutulungan at pagkaunawaan nila sa isa't isa!
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family