Storyboard

Storyboard

Storyboard Text

 • Iniwan ni Bruno si Adong na kaawa-awa ang kalagayan. Wala ni singkong duling ang inabot ni Adong kundi mga pasa at sugat ang natamo niya.
 • Nasaksihan ng mga pulis ang ginawa ni Bruno kay Adong kaya naman siya ay hinabol at hinuli.
 • BILISAN NIYO BAGO MAKATAKAS!!
 • Si Bruno ay nakasuhan sa kanyang mga nagawa at mananatili sa kulungan.
 • Makalipas ang ilang buwan...
 • Dahil sa kondisyon ni Adong, mayroong naawa at kumukupkop sa kanya at siya ay pinag-aral.
 • Magbigay ng pangngalan na nagsisimula sa letrang H!
 • Siya na ngayon ay may maayos at mapayapang buhay sa kamay ng kanyang bagong pamilya.
 • Mam hotdog po!
 • Habang si Bruno naman ay patuloy na naroroon sa lugar kung saan siya nararapat.
 • WAKAS
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family