lmao<3

lmao<3

Storyboard Text

  • BAKIT ANG MAHAL NG KURYENTE NGAYON?!
  • 
  • Abot 4k yung babayaran natin ngayon...
  • Baka hindi abot yung sahod namin.....
  • 
  • Tama, kaya halika na, bibili tayo ng paggawa ng gulaman at kwek-kwek!
  • 
  • Huwag kang mag-alala, pwede tayo pang magkita sa pagtitinda ng kwek-kwek o gulaman. Pwede rin tayong maging labandera o magalaga ng bata.
  • Ah! oo nga! hindi lang tayo makakakita sa ating trabaho kundi rin sa pagsideline! dahil rin dito mas marami makikita natin at mababayaran rin natin ngayon ang ating kuryente
  • yehey! Darating na kami mga sangkap!!
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family