Jónás Könyve

Updated: 1/6/2021
Jónás Könyve

Storyboard Text

  • Menj el Ninivébe és kiálts a város ellen.....
  • Bezároltattál, Uram, engem! Sarak aljába, sötétségbe tettél, .
  • Fogjatok meg, és vessetek a tengerbe, akko lecsndesedik a tenger.
  • Elvetettél színed elől.Bárcsak meglátnámmég szent templomodat!
  • Óh uram, vajon nem megmondtam-e ezt már akkor,amikor még otthon voltam?
  • Jónást a szárazra kivette, vért zsírt, epét okádva körülötte.
  • Kelj fel, menj el Ninivébe, a nagy városba, és hírdesd azt, amint majd mondok neked!
  • Még 40 nap, és Ninive elpusztul! Ember és állat, ökör és juh semmit se egyék ne legeljen,és vizetse igyék
  • Azt hiszed, jogos a haragod? A ricinus bokor miatt?
  • vedd el tőlem az életemet mert jobb nekem a haál