Digitalika.mk
Updated: 1/14/2021
Digitalika.mk

Storyboard Text

 • Да секако, само прво имам неколку документи за потпишување.
 • Сакаш да одиме во кино?
 • Хмм, тогаш јас нема да можам да одам.
 • Но, филмот почнува за половина час.
 • Не, можеш да ми покажеш?
 • Секако. За почеток треба да ги исконтактираш Digitalika.mk
 • Си слушнала за дигитално потписување на документи?
 • Ти благодарам. Ова е одлично !!
 • И можеш било каде да ги потпишеш документите. Дури и во кино.
 • Сега само треба да ја превземеш апликацијата
 • Digitalika
 • Сега можам многу лесно иво секој момент да ги потпишувам документите.
 • И плус имам време за другите секојдневни обврски.