Questions About Remote Learning? Click Here

Taak Feodaliteit
Updated: 2/20/2019
Taak Feodaliteit
This storyboard was created with StoryboardThat.com

Storyboard Text

  • Weleerwaarde, ik moet met droefenis melden dat de oogsten van onze vazallen wederom mislukt zijn. De graanschuur is leeg en de bakkerij nog leger. Als we nu niet ingrijpen zal zelfs God ons niet meer kunnen helpen.
  • Ik zal heer Arnout om hulp vragen. Bedankt broeder Brecht. Moge God u bewaren!
  • Danku weleerwaarde!
  • Eerwaarde, waar heb ik dit bezoek aan te danken!
  • We kunnen ons voedsel in de abdij niet meer zelf financieren. Ik kom u om hulp vragen.
  • Hierbij schenk ik u trouw, militaire en financiële steun en de gronden ten zuiden van mijn kasteel. Zolang u mij trouw bent, zal ik u beschermen en bijstaan.
  • Hierbij schenk ik u trouw, steun in de vergeving van uw zonden en die van uw mannen en mijn geletterdheid en die van mijn medebroeders.
  • Ik zweer dat ik tot aan mijn dood mijn belofte zal nakomen.
  • Danku heer! Moge God u bewaren!
Over 13 Million Storyboards Created
Storyboard That Family