Selecció natural
Updated: 4/9/2021
Selecció natural

Storyboard Text

 • Profe, què és aixo de la selecció natural
 • LA SELECCIÓ NATURAL
 • 11/04/21
 • La selecció natural és un mecanisme pel qual els organismes evolucionen al llarg del temps, es basa en 4 principis que són : 
 • 1. Variacions individuals
 • A pesar que són de la mateixa família i espècie presenten diferències en el seu aspecte
 • 2. Variacions hereditàries
 • Les variacions poden ser heretables i passar a la seva descendència. Com en aquestes papallones. La variació de la blau és heretable i ha passat a la seva descendència
 • 3. Principi de supervivència
 • A més els individus estan en competència permanent per uns recursos que garanteixen la supervivència de cadascú.
 • Aquí hi ha dos animals de la mateixa espècie (llops) que lluiten per menjar l' animal mort, seria un exemple de supervivència enfront d'un recurs limitat.