comic strip for my scrapbook
Updated: 11/25/2020
comic strip for my scrapbook

Storyboard Description

project for filipino, aral pan and esp

Storyboard Text

 • Bakit ka nalulungkot, Bulaklak?
 • Paano ka, ikaw naman ang mamatay? Kakainin ka lang niya!
 • Oo, kailangan niyang mabuhay.
 • Dahil narito ako upang tumulong na buhayin ka.
 • Kailangnan kong gawin iyon para mabuhay ka, Bulaklak.
 • Pero, Dahon, may sarili kang buhay, maaari mong piliin na paalisin ang higad.
 • Bakit ako?
 • Kapag ginawa ko iyon, hindi siya magiging paruparo. Hindi ka dadami bulaklak.
 • Hindi yata tamang gamitin ka niya. As akin na lamang siya tumira.
 • Hindi ba't ikaw ang gumagawa sa akin?
 • Ako at kassama doon si Higad, pero kailangan muna niyang maging paruparo.
 • Hindi maaari iyon Nasa akin ang sangkap para maging paruparo siya.
 • Nalulungkot ako. Bakit ako pa ang dahilan? Itigil mo muna ang paggawa sa akin.
 • Kaya nga ako na lamang ang magsakripisyo, itigil mo na ang paggawa sa akin.
 • Alam kong mahalaga ako sa iyo. Magkaibigan tayo kaya mo naisip iyan
 • Lahat tayo ay nagsasakripisyo. Kailangan ka rin namin para dumami tayo.
 • Pero bakit ang higad puro pasarap?
 • At sino ang magtatanggol sa kanya, ang paruparo?
 • Ano ang hirap sa pagtatago?
 • Hindi niya maipagtatanggol ang kaniyang sarili sa loob ng bahay niya.
 • Hindi, mahirap ang makulong nang mahabang panahon para maging paruparo.
 • Tayo, buong tiwala siyang nakikitira sa ating tangkay. Mahirap iyon.
 • Kapag paruparo na siya ay iiwan niya na tayo matapos sipsipin ang nektar ko.
 • Gusto mo bang maging bulaklak? Payag akong isakripisyo ang katayuan ko.
 • Para ano?
 • Para maging buto at pag nahulog sa kupa ay tutubo muli at magiiging tayo.
 • Ginawa niya iyon para maipasa ang polen sa iba.
Over 15 Million Storyboards Created
Storyboard That Family