Bantugan (Epikong Mindanao)

Bantugan (Epikong Mindanao)

Storyboard Text

  • Si Bantugan a isang magiting na mandirigma sa epikong bayang Darangan ng mga Maranaw. Siya ay kilala sa kaniyang kahariang Bumbaran dahil sa mga Naipanalo niyang mga digmaan at labanan
  • Sagisag ang tapang at kakisigan , Si Prinsipe Bantugan ay sikat na sikat sa kanilang kahariang Bumbaran lalo na sa mga dalaga. Sinasabing naligawan nia ang 50 pinakamagagandang Prinsesa sa Mundo.
  • Dahil dito, lubhang nainggit sa kaniya ang mas nakatatandang kapattid na si Haring Madali. Ipinag bawal ni Haring Madali na kung sino mang mahuli na kumausap kay Prinsepeng Bantugan ay parurusahan.
  • Sa labis na kalungkutan, umalis si Prinsepeng Bantugan hanggang sa nagkasakit at namatsy malapait sa kaharian ng lupaing nasa pagitan ng Dalawang Dagat.
  • Nakita ng Hari at Prinsesa Datimbang ang katawan ni Prinsepeng Bantugan, agad inilapit ang kanilang balita sa pulong ng mga taapayo. Isang Loro ang pumasok at sinabi kung sino at kung saan galing ang patay na manlalakbay.
  • Nang mabaltaan nito ni Haring Madali, Dali-dali siyang lumipad sa langit para bawiin ang kaluluwa ni Prinsepeng Bantuganupang maibalik sa katawan ni Prinsepeng Bantugan. Kumalat ang balita ng kaniyang pagkabuhay at umabot ang balita sa kaharian ng kalaban na si Haraing Miskoyaw.
Over 25 Million Storyboards Created
Storyboard That Family