KXB
Updated: 3/22/2020
KXB

Storyboard Text

  • Naisip ni Placido ang kanyang mga kasamahan sa tanawa kaya pumasok sa isip niya na tumigil sa pag-aaral. Pinaka sikat at pianaka matalino na studyante siya doon.
  • Isang araw may tumapik kay Placido at si Juanito Paelez ito, isang anak ng mayamang kastila. kinamusta siya nito sa bakasyon kasama si Padre Camora
  • Isang mag-aaral sa Santo Tomas si Placido Penitente, ngunit hindi siya masaya at nais niyang tumigil na sa pag-aaral. Ika apat na taon na siya skolehiyo
  • Naki-usap ang kanyang ina na tatapusin niya ang kaniyang natitirang taon sa kolehiyo
  • Nagtanong si Juanito Paelez kay Placifo Penitente tungkol sa kanilang leksyon.Niyaya ni placido na mag lakad lakad ngunit hindi pumayag si Placido