Unknown Story

Updated: 10/2/2021
Unknown Story

Storyboard Text

 • UNANG PANGYAYARI
 • Napamahal sa kanya ang Bikol dahil sa maganda nitong tanawin. Lumipas ang mga taon at siya ay naging hari ng Ibalondia. Siya ay napamahal sa mga tao roon dahil sa siya’y maunawain, matapang at makatarungan.
 • Ako si Baltog, isang bantog na mandirigma, ay mula sa Batavara at naparaan sa Bikol.
 • PANGALAWANG PANGAYARI
 • Si Baltog, ang bayaning katulad ni Beowulf, ay siyang pumatay sa higanteng baboy ramo. Nagbalik na muli sa ibalondia ang katahimikan.
 • BAKIT KA NANDIRITO!!!DAMBUHALANG BABOY RAMO!!!
 • AKO AY NANDITO UPANG PUMUKSA NG ANI NG MAMAMAYANAN MO AT PUMUTI NG MARAMING BUHAY NG KAWAL!!
 • HULING PANGYAYARI
 • Siya ay umuwi na sakanila. Dala dala niya ang buto ng pinasalang niyang baboy ramo at makalipas ang ilang taon si Baltog ay tumanda na.
 • Naparaan naman si Handiong upang sumagip sa Ibalondia dahil may mga masamang halimaw nanaman ang gumugulo sa Ibalondia kasama ang kanyang mga alagad kakalabanin nila ito
 • Nandito tayo upang paslangin ang mga halimaw na nangugulo sa Ibalondia.
 • Halina't patayin ang mga iyon pinuno!
 • Si Handiong at ang kanyang mga alagad ay makikipaglaban na sa mga halimaw. Pinagpapatay nila ito tulong kanyang mga alagad.
 • Sisiguraduhin naming wala kang magugulo dito sa Ibalondia!!! Mamamatay kayo!!!
 • Tignan natin kung matatalo niyo kami!!!
 • Sa tulong ni Handiong naibalik na ulit sa kapayapaan ang Ibalondia at si Baltog ay nagpapasalamat ngunit siya ay matanda na hindi na niya kayang makipaglaban pa sa mga Halimaw.
 • Kamusta ka Baltog?
 • Ayos lang at ako ay matanda na rin.