cluiche mor
Updated: 11/11/2020
cluiche mor

Storyboard Text

  • Fuair se ar mBaile Atha Cliath ar an traein. Bhi se ar bis agus neirbhiseach.
  • Thug an bainisteoir oraid.
  • Sheid an reiteoir an feadog agus tosaigh an cluiche.
  • Go raibh math agat a dhaid!
  • Duirt an Suilleabhanach "ca bhfuil a athair".Bhi an t-udar agus an Suilleabhanach ag troid.
  • Bhuil Suilleabhanach an t-udar agus thug an reiteoir carta dearg ar Suilleabhanach.
  • Ta duine ag cogarail an t-udar. Bhi se a dhaid. Tagann fuadar o ait eigin fum ar t-udar. Iompaionn an t-udar suas an phairc. Scorail an t-udar cuilin.
Over 15 Million Storyboards Created
Storyboard That Family