Performance Output (Ang kwintas)

Performance Output (Ang kwintas)

Storyboard Text

  • Isang araw, pag-uwi ng asawa ni Mathilde na si G. Loisel ay sinabi nitong inimbitahan sila sa isang piging ng kaniyang amo.
  • Malungkot naman si Mathilde dahil wala siyang magarang dami. Binigyan siya ng asawa niya ng pambili ng damit.
  • Ngunit nais ni Mathilde na magkaroon siya nang maayos na alahas. Dahil walang pambili ay nanghiram ito sa kaibigan at nakahiram naman.
  • Namukod-tangi ang ganda ni Mathilde sa piging. Marami ang humanga sa kaniyang ganda.
  • Pag-uwi nila, masaya ang mag-asawa dahil sa atensiyon..
  • Ngunit nawala ni Mathilde ang kuwintas. Upang hindi masira ang relasyon sa kaibigan ay pinalitan nila ang kuwintas kahit mahal ang halaga nito.
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family