Livsløp og helseutfordringer

Livsløp og helseutfordringer

Storyboard Text

  • dette er Tom.
  • han har hatt en vanskelig og hard oppvekst, uten trygghet og omsorg. og tenker ofte ufrivillig, tilbake på den tiden.
  • det har ført til at han i senere tider, sliter veldig med psyken sinn (som f.eks. depresjon og angst) . til et punkt der han ikke klarer å dekke alle sine grunnleggendebehov og helhetlige behov.
  • uten å ha noen til å støtte eller oppdra ham, prøvde han å dekke sine behov gjennom rusmidler, som førte til at han som ungvoksen begynte å stagnere.
  • etter en overdose, som nesten tok livet han, ble han diagnosert med personlighetsforstyrrelse og må ha psykoterapi og støttesamtaler hos allmennpraktiker.
  • senere (med hans samtykke) gikk han gjennom dialektisk adferdsterapi (DBT), mentaliseringsbasert terapi (MBT), som er to av flere behandlinger for en med personlighetsforstyrrelser.
  • 3 år og 9 måneder senere
  • med tiden så ble ting sakte bedre. han sliter fortsatt med psyken og må fortsatt ha hjelp og behandling, men nå har han mye mer kontroll og livsglede i hverdagen sin. og etter å fått selvtilliten tilbake, har han stolt nok på seg selv til å ta vare på sin egen hund. og ved at han fikk en hund, uten å vite det selv, skapte han en rutine, som hjelper han å ikke falle så fort tilbake.
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family