NOLI ME TANGERE

Updated: 6/16/2021
NOLI ME TANGERE

Storyboard Text

  • Simula nung nag karoon ng alitan sa pagitan nila Crisostomo Ibarra at Padre Damaso agad na kumalat ang buong pangyayari sa bayan.
  • Alam mo ba na si Crisostomo Ibarra ay nag tangkang patayin ang prayle na si Padre Damaso?
  • Agad na pinakiusapan ni Tiya Isabel si Maria Clara na kausapin ang Kapitan Heneral
  • Lalong napalakas ang hikbi ni Maria Clara ng marinig ang sinabi ng kaniyang ama na si Capitan Tiago.
  • Ang pag-iisang dibdib nina Ibarra at Maria Clara ay ipinasasara ni Padre Damaso, at kung hindi ako ay mapaparusahan.
  • May sinabi pa si Padre Damaso sa akin na ang kanyang kamag-anak na binata'y na nag mula sa Espanya ay inihahandang maging katipan ni Maria Clara.
  • Masama man sa aking kalooban ngunit wala akong magagawa dahil babantaan nila ang aking buhay.
  • AKO ANG KAPITAN HENERAL AT IBIG KONG MAKAUSAP SI MARIA CLARA!