Piyudalismo Storyboard

Piyudalismo Storyboard

Storyboard Description

Sa Lungsod ng Kapitalista,Mayroon silang sinusunod na Sistema na tinatawag nilang Pyudalismo

Storyboard Text

 • Sa Lungsod ng Kapitalista,Mayroon silang sinusunod na sistema na tinatawag na Piyudalismo ...
 • Masusunod kamahalan
 • Ipatawag ang dalawang Vassal at sila ay aking bibigyan ng lupa!
 • 1
 • Tayo ay isang mga Vassal at tayo ay lubos na pinagkakatiwalaan ng Hari!
 • Fief, Ito ang lupang ibinibigay ng Hari
 • Sabik na akong makita bukas ang hari at makuha ang ating Fief
 • 2
 • Kinabukasan...
 • Ang investiture ay isang ritwual upang sila ay maging legal na may-ari ng lupa na ibinigay ng hari.
 • Handa na po kami kamahalan
 • Handa na ba kayong isagawa ang Investiture? Upang kayo ay maging legal na may-ari ng lupain
 • 3
 • Habang investiture, sila ay nanunumpa ng kanilang gagawin para sa Hari,
 • Ako ay nanunumpa ng katapatan sa inyo,Kamahalan
 • Proteskyon naman kamahalan ang aking isinusumpa
 • Matapos nito, nagtrabaho ang mga peasants sa kanila ng walang kahit anong suweldong nakukuha
 • At ganito naghirap ang mga Peasants.
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family