Elevorientert undervisning
Updated: 3/8/2021
Elevorientert undervisning

Storyboard Text

  • Til høyre ser vi et eksempel der det er et mer lærerorientert fokus. Her har vi en skole der 10. klasse hvert år skal ha en utstilling der de skal vise frem maleriene sine til hele skolen. Dette opplegget går i samsvar med følgende læreplanmål "fordype seg i en visuell uttrykksform og/ eller en håndverksteknikk, utforske muligheter gjennom praktisk skapende arbeid og presentere valg fra idé til ferdig resultat". Maleri har vært tema siste semester i mange år og læreren gjennomfører samme opplegget i også i år. Læreren har hatt elevene i tre år og for henne virker det som at ikke alle elevene er begeistret for maling, men siden det er dette opplegget hun må kjøre så kan hun ikke gjøre så mye annet med det.
  • I dag skal vi begynne på et prosjekt som vi skal jobbe med hele dette semesteret. Om 4 måneder skal vi ha en utstilling for hele skolen der vi alle skal vise frem verkene våre. Temaet er maling, så dere kan enten finne et maleri dere vil male, eller så kan dere bruke fantasien. Bare finn noe som interesserer dere også har dere god tid til å jobbe med dette før utstillingen i mai
  • Oi, maling er vanskelig. Skulle ønske temaet var sløyd!
  • JEG HATER MALING!
  • Så morsomt med maling. Det her kommer til å bli så morsomt!
  • Til høyre ser vi et eksempel der det er et mer elevorientert fokus. 10. klasse pleier i alle skoler det siste halvåret å lage en utstilling der de skal vise frem maleriene de har malt. Læreren på denne skolen vet at ikke alle elevene liker eller mestrer maling, men at stort sett alle elevene i klassen hennes har interesser i de ulike områdene i faget hennes. Derfor velger hun at elevene burde få muligheten til å velge andre ting enn maling hvis de vil det. Eksempler på dette kan være sløyd, keramikk, strikking, broderi, bilderedigering, maleri, filmproduksjon osv. Hun tar fortsatt utgangspunkt i samme læreplanmålet "fordype seg i en visuell uttrykksform og/ eller en håndverksteknikk, utforske muligheter gjennom praktisk skapende arbeid og presentere valg fra idé til ferdig resultat". Eneste forskjellen er at læreren får lov til å tolke læreplanmålet som hun vil og kan derfor ta høyde til klassens interesser. Ved å gi dem flere muligheter får kanskje alle elevene muligheten til å jobbe med noe som både interesserer dem og som de føler de mestrer.
  • I dag skal vi begynne på et prosjekt som vi skal jobbe med hele dette semesteret. Om 4 måneder skal vi ha en utstilling for hele skolen der vi alle skal vise frem verkene våre. Dere står fritt til å velge hva dere vil lage. Det kan for eksempel være sløyd, keramikk, strikking, maleri, brodering eller fotoredigering. Bare finn noe dere interesserer dere for også har dere god tid til å jobbe med dette før utstillingen i mai
  • Så kult! Da kan jeg jo bygge et skikkelig fint fuglehus!
  • JAA! Da kan jeg jo strikke en genser! Jeg elsker strikking. Det her kommer til å bli så kult!
  • Så morsomt med maling. Det her kommer til å bli så morsomt!