พอลิเมอร์

พอลิเมอร์

Storyboard Text

  • สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ครูมีประชุมด่วน ครูอยากให้นักเรียนอ่านหนังสือรอเรื่อง ยาง หน้าที่ 53 เป็นต้นไปนะคะ  ครูขอโทษที่ไม่สะดวกค่ะ..
  • รับทราบครับ/ค่ะ
  • ยางยางธรรมชาติ• ยาวพารา• ยางกัตตายางสังเคราะห์• ยาง IR (isoprene rubber)• ยาง SBR (styrene-butadiene rubber)
  • ยางธรรมชาติ• ยางพารา >ค.ยืดหยุ่นสูง ทนต่อการขัดถู น้ำ น้ำมันจากพืชและสัตว์xไม่ทนน้ำมันเบนซิน และตัวทำลายอินทรีย์ จะเหนียวและอ่อนตัวเมื่อได้รับค.ร้อน แข็งและเปราะที่อุณหภูมิต่ำกว่าภูมิห้อง
  • การปรับปรุงคุณภาพคือ การปรับปรุงคุณภาพยาง โดยเติมกำมะถันในปริมาณที่เหมาะสมที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดหลอมเหลวของกำมะถัน (115.2 c)
  • กระบวนการวัลคาไนเซชัน> ยางมีสภาพคงตัวที่อุณหภูมิต่าง ๆ> ยืดหยุ่นคงรูปได้ดี> ยางมีสภาพทนต่อแสง ความร้อน และละลายในตัวทา ละลายยากได้ดีข้ึน
  • เสร็จแล้วครับ/ค่ะ
  • เป็นไงบ้างคะนักเรียน อ่านเสร็จกันมั้ยเอ่ย…
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family