Irish 2
Updated: 2/7/2020
Irish 2

Storyboard Description

Gleann Álainn

Storyboard Text

 • Téann grúpa déagóirí amach faoin tuath chun tionscadál ealaíne a dhéanamh. (Na déagoirí: Pádraig, Eilís, Éamonn Beag Pádraigín, Seosamh agus Sinéad.) Tosaionn Pádraig ag magadh faoi Sinéad agus Seosamh
 • Grá don ealaín mar dhea! Tá sé grá don ealaíntóir.
 • Ritheann Sinéad ar ais go dtí an grúpa a thaispeáint dóibh rud gránna a fheiceann sí. Bhi bruascar caite in aice an locha
 • Ó féach, bruascar caite i ngach áit!
 • Téann na déagóirí i bhfollach agus tar éis tamaill tagann beirt fhír le malaí plaisteacha ina láimhe. Aithnionn Sinéad an bheirt acu, chairde a hathair. Is fear amháin uncail Éamonn beag.
 • Mo Uncail!!
 • Aithním iad!
 • Tosaíonn na déagoirí ag agóid taobh amuigh oifig de Chomhairle Chontae
 • Deireadh le truailliú agus dumpáil anois!
 • Buaileann Seán (daid Shinéad) le Tadhg Ó Cuaill, agus labhraíonn siad faoin gcás dumpáil. Iarrann sé cabhair ar Thaidhg agus thug se airgead i gclúdach donn dó.
 • Fineáil ocht gcéad Euro ar Séamus agus Peadairín do dumpail faoin tuath