Unknown Story

Updated: 5/22/2021
Unknown Story

Storyboard Text

 • Anekdota Mula sa Persya
 • Anekdota Mula sa Persya
 • Hindi po
 • Alam niyo ba ang aking sasabihin?
 • Wala akong panahong magsalita są mga taong hindi alam ang aking sasabihin.
 • Kinabukasan
 • Anekdota Mula sa Persya
 • Oo
 • Alam niyo ba ang aking sasabihin?
 • Kung alam niyo na pala ang aking sasabihin, hindi ko na sasayangin ang inyong oras.
 • Naimbitahan si Mullah Nassreddin upang magbigay ng isang talumpati sa harap ng maraming tao.
 • Anekdota Mula sa Persya
 • Subukan natin ulit imbitahin si Mullah Nassreddin.
 • Tinanong sila ni Mullah Nassreddin at hindi nila alam ang isasagot. Pagkatapos nun ay umalis siya. At napahiya ang mga tao.
 • Anekdota Mula sa Persya
 • Oo!
 • Alam niyo ba ang aking sasabihin?
 • Hindi!
 • Inanyayahan siyang muli upang magsalita kinabukasan. Nang muli niyang tanungin ay sumagot sila ng "Oo". At muli siyang umalis. Ang mga tao ay nalito at nataranta sa kaniyang naging sagot.
 • Anekdota Mula sa Persya
 • Ang kalahati ay alam ang aking sasabihin kaya't kayo ang magsasabi sa kalahati na hindi alam ang aking sasabihin.
 • Litong lito at sabik ang mga taong malaman ang pahayag na sasabihin ni Mullah Nassreddin kaya't sinubukan nila imbitahin ito ulti.
 • Nagtanong ulit si Mullah Nassreddin. Handa na ang tao sa kanilang isasagot. Ang kalahati ay nagsabi ng "Hindi" at ang kalahati naman ay nagsabi ng "Oo".
 • Pagkatapos niya sabihin ang kasagutan ay lumisan siya.