Questions About Remote Learning? Click Here

La radio
Updated: 5/21/2020
La radio
This storyboard was created with StoryboardThat.com

Storyboard Text

 • Bon dia jefe.Que em toca fer avui?
 • Val, a les 19:30 et porto to el que hagi trobat.
 • Doncs mira avui hauries de buscar informació sobre la radio
 • La ràdioLa ràdio ha estat un dels vehicles culturals més importants en la societat actual, com a mínim fins a l’aparició de la televisió. Malgrat això, la ràdio es manté encara viva i esdevé un sistema participatiu i molt més proper al públic en general. En aquest sentit, un fenomen relativament recent és l’aparició d’emissores municipals d’abast molt reduït, però que informen d’un àmbit molt proper als interessats.15:38
 • La comunicació a través d’ones electromagnètiques requereix un sistema de codificació de la informació i un sistema d’emissió, al mateix temps que un sistema de recepció capaç de descodificar la informació, de manera que el canal de comunicació entre l’emissor i el receptor són les ones electromagnètiques.16:22
 • Hi ha dos tipus de modulació o modificació de l’ona portadora: la modulació de l’amplitud (AM) i la modulació de la freqüència (FM). En AM, el senyal sonor queda incorporat al senyal d’alta freqüència en variar l’amplitud de l’ona portadora, que el receptor haurà de descodificar. Aquesta modulació presenta dues limitacions importants: o. En FM el senyal sonor fa variar la freqüència de la portadora i en manté fixa l’amplitud. 17:56 Click To EditHi ha dos tipus de modulació o modificació de l’ona portadora: la modulació del’amplitud (AM) i la modulació de la freqüència (FM).El sistema més antic, i encara usat, és el de modulació d’amplitud a les bandesd’ona curta (OC), ona mitjana (OM) i ona llarga (OL). En AM, el senyal sonorqueda incorporat al senyal d’alta freqüència en variar l’amplitud de l’ona porta-dora, que el receptor haurà de descodificar. Aquesta modulació presenta dues li-mitacions importants: gran sensibilitat a les interferències electromagnètiques ibaixa qualitat del so.En FM el senyal sonor fa variar la freqüència de la portadora i en manté fixa l’am-plitud. En FM s’aconsegueix una millor qualitat del so i es permet, a més, la codi-ficació en estereofonia. Presenta l’avantatge, també, de ser més immune a les in-terferències. Help Insert ParagraphUndoes the last commandRedoes the last commandTabUntabSet a bold styleSet a italic styleSet a underline styleSet a strikethrough styleClean a styleSet left alignSet center alignSet right alignSet full alignToggle unordered listToggle ordered listOutdent on current paragraphIndent on current paragraphChange current block's format as a paragraph(P tag)Change current block's format as H1Change current block's format as H2Change current block's format as H3Change current block's format as H4Change current block's format as H5Change current block's format as H6Insert horizontal rulelinkDialog.show Summernote 0.8.11 · Project · Issues
 • Les ones modulades són emeses per l’antena i es propaguen seguint les lleis físi-ques de refracció i reflexió de les ones. L’abast o cobertura d’una emissora es pot veure afectada per la potència de l’amplificador de radiofreqüència i per la disposició de l’antena.Per poder escoltar en un punt distant la informació que ha modulat l’emissora, cal disposar d’un aparell receptor capaç de captar l’ona corresponent, descodificar-la i amplificar-la per fer-la audible. 19:28 Click To EditHi ha dos tipus de modulació o modificació de l’ona portadora: la modulació del’amplitud (AM) i la modulació de la freqüència (FM).El sistema més antic, i encara usat, és el de modulació d’amplitud a les bandesd’ona curta (OC), ona mitjana (OM) i ona llarga (OL). En AM, el senyal sonorqueda incorporat al senyal d’alta freqüència en variar l’amplitud de l’ona porta-dora, que el receptor haurà de descodificar. Aquesta modulació presenta dues li-mitacions importants: gran sensibilitat a les interferències electromagnètiques ibaixa qualitat del so.En FM el senyal sonor fa variar la freqüència de la portadora i en manté fixa l’am-plitud. En FM s’aconsegueix una millor qualitat del so i es permet, a més, la codi-ficació en estereofonia. Presenta l’avantatge, també, de ser més immune a les in-terferències. Help Insert ParagraphUndoes the last commandRedoes the last commandTabUntabSet a bold styleSet a italic styleSet a underline styleSet a strikethrough styleClean a styleSet left alignSet center alignSet right alignSet full alignToggle unordered listToggle ordered listOutdent on current paragraphIndent on current paragraphChange current block's format as a paragraph(P tag)Change current block's format as H1Change current block's format as H2Change current block's format as H3Change current block's format as H4Change current block's format as H5Change current block's format as H6Insert horizontal rulelinkDialog.show Summernote 0.8.11 · Project · Issues
 • Just a temps!
 • Ja ho tinc tot jefe!
 • Aquí esta tota d'informació la pots passar a l'ordinador quan vulguis
 • Moltes gràcies per la teva feina!
Over 14 Million Storyboards Created
Storyboard That Family