Unknown Story
Updated: 5/10/2020
Unknown Story

Storyboard Text

  • Na het overlopen van de stellingen worden de leerlingen gevraagd zich terug naar voor te draaien en een blad papier en pen erbij te nemen.
  • In de plaats van een door mij opgestelde toets, laat ik jullie zelf 1 vraag over het boek opstellen, die de andere lezers zullen moeten beantwoorden. Let erop dat:
  • - De vragen beantwoordbaar zijn voor al wie het boek gelezen heeft(geen detailvragen)- Het correcte antwoord onder de vraag genoteerd wordt
  • Gelieve nu jullie blaadjes om te draaien en jullie naam erop te noteren.
  • Elke leerling leest zijn vraag luidop voor en de groepsleden schrijven hun antwoord op het blad.
  • De blaadjes worden opgehaald en dan is het tijd voor de laatste stap van de dag: de klassikale discussie.
  • - Samen zitten in groepen & stellingen overlopen- zelf vragen opstellen waarmee de anderen punten kunnen verdienen-discussie met iedereen
  • De leerlingen worden verzocht centraal in het lokaal plaats te nemen. Er zullen stellingen overlopen worden, wie akkoord is gaat naar rechts, wie niet akkoord is gaat naar links.
  • Opnieuw worden de leerlingen bij het binnenkomen begroet. Iedereen neemt eerst z'n vaste plaats in.
Over 15 Million Storyboards Created
Storyboard That Family