Unknown Story

Unknown Story

Storyboard Text

  • Likas na Batas Moral
  • Alam mo bilib din ako sa mga kabaryo natin eh. Alam nila kung paano sumunod sa mga batas na nakabatay sa Likas na Batas Moral na umiiral ngayon sa barangay at lipunan natin.
  • Sumasang-ayon ako riyan! Saludo naman ako sa mga taong nagpapanatili sa pagpapairal ng mga batas na iyon sapagkat ang mga batas na iyon ay tama at makabubuti sa lahat!
  • Likas na Batas Moral sa Lipunan at Barangay
  • Tama ka, tulad na lamang ng pagsusuot ng Face mask, pagbabawal sa mga pagtitipon, at pagsosocial distancing na alam nating importante sa panahon ngayon. 
  • Idagdag mo pa yung pagbabawal sa pagbebenta ng alak at sigarilyo sa mga menor de edad, pagbabawal sa pagkakalat ng basura, at pagbabawal sa pag-iinom ng alak kung saan-saan.
  • Likas na Batas Moral sa Tahanan
  • Tumpak ka riyan. Speaking of mga batas, mag-aalas siyete na pala ng gabi, kailangan ko nang umuwi dahil isa iyon sa batas na umiiral sa aming tahanan kasama ng sabay na pagkain ng hapunan sa iisang lamesa at pagsasalit-salitan namin sa mga gawaing bahay ng aking mga kapamilya.
  • Mag-iingat ka rin! Paalam!
  • Ay talaga? Magkatulad pala ang ating pamilya tungkol sa mga batas na naaayon sa likas na batas moral. Masaya ako na magkatulad ang ating mga opinyon at paniniwala tungkol sa usaping ito. O siya, uuwi na rin ako, mag-iingat ka ah! Paalam!
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family