WRITTEN WORK 1

Updated: 10/15/2020
WRITTEN WORK 1

Storyboard Text

 • Ang pananaliksik na ito ay tinatalakay ang pangunahing suliranin na kinakaharap ng ating bansa, partikular sa Isyu ng Kahirapan sa mgataong-lansangan sa Sto. Rosario, Cebu. Hinahangad ng mga mananaliksik na kumalap ng mga datos at impormasyon tungkol sa paksang ito upang malaman ang iba’t-ibang mga dahilan ng pag danas ng kahirapan ng mga mamamayan ng lipunan.
 • Bakit kinakailangang talakayin ang paksang pangkahirapan sa Pilipinas?
 • Ang pananaliksik na ito ay kinabibilangan ng paglahok ng isang daang (100) mamamayan na may iba’t-ibang edad at kinabibilangang antas sa buhay. Ang pag-aaral ay umiikot sa ideya at mga opinyon ng mga mamamayan kung paano nakakaapekto sa kanila ang isyu ng kahirapan sa bansa. Tatalakayin din sa papel na ito ang mga persepsyon ng mga tao ukol sa paglutas ng isyu sa kahirapan ng madla.
 • Ano-ano ang mga salik na nakapaloob sa pananaliksik na iyong tinalakay?
 • Ang mga mananaliksik ay gumamit ng deskriptib sarbey upang malaman ang pananaw ng mga respondante ukol sa nabanggit na layunin ng pag aaral at mailista ito batay sa hanay na kinabibilangan, kung sumasang ayon ba sila o hindi sa mga katanungang nakalahad. Ginamit din ang percentage technique bilang isang instrumentong panstatistika upang makita ang kinalabasan ng pag-aaral batay sasagot ng mga respondante.
 • Ano ang mga kaparaanang isinagawa ng mga mananaliksik sa pag-aaral?
 • Inilahad ng pananaliksik na papel na ito na malaki ang porsyento na malutas at masugpo ang kahirapan na suliranin ngayon ng ating bansa. Napag alaman din ng mga mananaliksik na karamihan sa mga natanong ay sumasang-ayon sa negatibong epekto ng mga taong-lansangan sa turismo ng isang lugar.
 • Ano ang kinalabasan ng pag-aaral na iyong tinalakay?
 • Sa kalahatan, masasabing mataas ang dami ng mga mahihirap o taong-lansangan sa bansa partikular sa Sto. Rosario, Cebu. Kung saan, umaabot na sa puntong ito ay nagkakaroon ng mga negatibong epekto sa lipunan at ekonomiya ng Pilipinas.
 • Ilahad ang iyong napagtanto matapos ng kabuuang pananaliksik
 • "Kahirapan sa mgataong-lansangan"Elizabeth Ann O. GanarSTEM 121WRITTEN WORK #2