Unknown Story
Updated: 11/7/2020
Unknown Story

Storyboard Text

 • Isang gabi, dumating ang asawa ni Mathilde at inabot ang paanyaya sa isang kasiyahang idaraos ng kagawaran.
 • Hindi natuwa si Mathilde kaya't binigay ni G.Loisel para ipabili niya ng bagong bestida.
 • Mahal, akala ko'y ikakatuwa mo ito
 • Humiram si Mathilde ng kwintas sa kaniyang kaibigang si Madam Forestier, at nangakong ibabalik pagtapos ng kasiyahan.
 • Pumili ka nalang!
 • Tunay na kaibigan ka talaga, Forestier!
 • Matapos makaraos nang kasiyahan,nawala ni Mathilde ang kwintas na hiniram kay Forestier
 • Hinahanap ng mag-asawa ang kwintas buong gabi at umabot kinaumagahan ngunit hindi nila ito natagpuan.
 • Naisipan nila na palitan nalang ang nawalang kwintas,Pinuntahan nila lahat ng maghihiyas upang makahanap ng kwintas na katulad ng orihinal. At nang makahanap sila, ito ay nagkakahalatang tatlumput' anim na libo.
 • Hiniram ni G.Loisel ang labing walong libong prangko na namana, at saka sila pumatol sa mga nagpapautang.
 • Nabayaran nila ang halaga ng kwintas, at binigay ito kay Forestier.
 • Naghirap ang mag-asawa dahil naubos ang kanilang pera sa kwintas at dagdag pa ang mga utang na hindi pa nababawaran.
 • Nagpatuloy ang ganitong pamumuhay hanggang umabot ng sampong taon.
 • Sila'y nagtitiis na mamuhay sa isang bahay-paupahan ay binabayaran din nila ang mga utang.
 • Isang araw,napadaan si Mathilde sa dati niyang kaibigan. nilabas nya din ang katotohanan
 • Mathilde Ang kwintas na ipinahiram ko ay imitasyon lamang.
 • na nawala niya ang kwintas At ang sabi naman ni Forestier
Over 15 Million Storyboards Created
Storyboard That Family