Reformasjonen
Updated: 4/6/2021
Reformasjonen

Storyboard Text

 • Paven og kirken kan ikke blande seg inn andres tro
 • Husk det er bare å betale for deres synder til oss, så vil dere komme til himmelen
 • Alle burde ha mulighet til å lese bibelen
 • Folket skal ha et personlig forhold til troen sin
 • Kanskje jeg skal kritisere kirken
 • Det er forbudt å lese disse skriftene
 • 31.oktober 1517:Luthers kritikk ut fra 95 teser ble offentliggjort
 • Luther fikk mye kritikk, spesielt av paven og kirken
 • Martin Luther er en kjetter
 • Bibelen burde vært oversatt til flere språk
 • Tysk, dansk, engelsk osv.
 • Det ble religionskrig flere steder i Europa, og spesielt katolikkene var redde
 • Hjelp!
 • Jeg er en katolikk
 • Jeg har et eget forhold til Gud
 • Reformasjonen førte til splittelsen av den romerske kirken
 • Jeg er en protestant
 • Kirken er mellomleddet mellom oss og Gud