storyboard dagbestedinf
Updated: 12/24/2020
storyboard dagbestedinf

Storyboard Text

 • Hoe laten we de ex-gedetineerde deelnemers nu weer participeren in de maatschappij?
 • Hier moet verandering in komen!
 • Agenda: Niemand van de deelnemers werkt of heeft dagbesteding vandaag
 • Startfase
 • Het creëren van een zinvolle dagbesteding voor deelnemers bij Exodus Venlo (vangnet), waardoor zij weer participeren in de samenleving en de overgang naar betaald werk kleiner is.
 • structuur aanleren - nieuwe contacten leggen - omgaan met verantwoordelijkheid- nieuwe vaardigheden aanleren
 • Gezamenlijke ambities
 • Ik zou zo graag weer er toe doen in de samenleving
 • Gemeente
 • Reclassering
 • Ja! ik ga in gesprek met deelnemers, gaan jullie op pad?
 • We gaan samen met alle betrokkenen kijken hoe we dit vangnet vorm kunnen gaan geven
 • Dagbestedingsplekken
 • Co-creatie
 • Teamoverleg
 • Werkbezoeken/ kennismakingsgesprekken: welke dagbestedingsplekken passen bij Exodus en bij de deelnemers met verschillende kwaliteiten? Hoe gaan we dit inpakken in de begeleiding:- Filmpjes dagbestedingsplekken/ dagbestedingsmap (sfeerimpressie)- folder over werkwijze, voor deelnemers in P.I- netwerkoverzicht- dagbestedingscontract opstellen
 • We gaan het proberen, weer evalueren en waar nodig aanpassen!
 • Experimenteren
 • Een divers aanbod dagbestedings-plekken is nodig om aan te sluiten bij kwaliteiten van deelnemers
 • een vast contactpersoon dagbesteding vanuit Exodus zorgt voor structuur en duidelijkheid
 • De begeleiding + deelnemers hebben concrete handvaten nodig om met deze verandering aan de slag te gaan
 • Nieuwe deelnemers moeten in de P.I al op de hoogte zijn van werkwijze dagbesteding
 • Wat is er ontdekt?
 • Dagbest-eding
 • k ben de contactpersoon dagbesteding. Zullen we samen bekijken welke dagbestedingsplek bij jou past?
 • Ja! Kun je me laten zien hoe dat allemaal gaat?
 • Verandering
Over 15 Million Storyboards Created
Storyboard That Family