Pinkaw
Updated: 2/3/2021
Pinkaw

Storyboard Text

  • Noong siya'y hindi pa nababaliw, paghahalukay ng basura ang kanyang hanapbuhay. Narito sa amin ang tambakan ng basurang siyudad. Dito siya kumukuha ng pagkain kagaya ng Sardinas, Karne Norte, Pork & Beans, Pandesal at kung minsan Fried Chicken.
  • Isang araw, isinakay sa kariton ang may sakit na mga anak.
  • Naku wala rito ang doktor naroon naglalarong golf.
  • Kaya natarantang itinulak and Kariton sa isa pang doktor hindi siya pinansin. Litong-lito tinulak ni Pinkaw ang kanyang karotin papuntang bayan.
  • Nang makarating sa punong kalsada. Nanghingi siya ng tulong sa mga sasakyan ngunit walang isamang tumigil.