Noli
Updated: 3/22/2020
Noli

Storyboard Text

  • ang mga pinakamataas na tao ng lalawigan ay magkakasama na nananghalian. hindi pa sila tapos kumain ng biglang may iniabot na liham kay kapitan tiyago
  • mga ginoo, darating ang Heneral at sa aking bahay manunuluyan
  • nag madaling umalis si kapitan tiago ng hapag. ang alkalde, alperes at ang kapitan ay tumanggap din ng liham
  • mga kasama tapusin natin ang pagkain mamayang hapon pa ang dating ng heneral
  • napupuna ko na wala rito si padre damaso
  • napagod marahil
  • dumating si padre damaso habang sila ay kumakain. lahat ay masayang bumati maliban kay ibarra
  • binabanggit ni ginoong ibarra ang akitektong nagsitulong sa kanyang binabalak nang dumating ka