Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι!!
Updated: 6/2/2020
Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι!!

Storyboard Text

  • Μην τολμήσεις να κάτσεις μαζί μου!!
  • Τι δουλειά έχει αυτή εδώ ;;
  • Θα έπρεπε να ντρέπεστε!Είμαστε όλοι διαφορετικοί αλλά όλοι ίσοι!Έλα κάτσε μαζί μου! Click To EditS Help Insert ParagraphUndoes the last commandRedoes the last commandTabUntabSet a bold styleSet a italic styleSet a underline styleSet a strikethrough styleClean a styleSet left alignSet center alignSet right alignSet full alignToggle unordered listToggle ordered listOutdent on current paragraphIndent on current paragraphChange current block's format as a paragraph(P tag)Change current block's format as H1Change current block's format as H2Change current block's format as H3Change current block's format as H4Change current block's format as H5Change current block's format as H6Insert horizontal rulelinkDialog.show Summernote 0.8.11 · Project · Issues
  • Σε ευχαριστώ πολύ!