PAO
Updated: 1/4/2021
PAO

Storyboard Text

 • Signaal/ Start situatie
 • Help! Wij moeten preventiever werken en bezuinigen.
 • Gemeente
 • Waarom wordt ik niet preventief geholpen? Ik wil meer in mijn eigen kracht staan en de regie houden.
 • Cliënt
 • Preventieve aanbieder
 • Er wordt geen gebruik van ons aanbod gemaakt.
 • Gezamenlijke ambitie
 • Terugzetten cliënten in de eigen kracht, normaliseren, de medicaliseren en ontzorgen
 • Zo laagdrempelig en vroegtijdig aansluiten bij cliënten om verergering te voorkomen
 • Inzicht in elkaars rol + aanbod en een verbeterde samenwerking
 • Empoweren
 • Kwaliteitsverbetering
 • Bezuinigen
 • Creëren van een zo effectief mogelijke samenwerking tussen het preventieve veld en de Gemeente Overbetuwe.
 • Samenwerking: Hoe en wat?
 • Teams vergaderingen+ Email
 • Evaluaties + terugkoppelingen en reflecties
 • CliëntenPreventief veldGemeente
 • Pilot aan bijeenkomsten
 • Enquêtes
 • Folio
 • Gesprekken
 • Preventiematrix
 • Pilot van bijeenkomsten gericht op samenwerking en aanbod (MEE)
 • Nu kunnen we in een slag zien in een document wat het gehele aanbod preventief is, laten we testen hoe dit werkt!!
 • Experimenteer Fases
 • Wat fijn dat we elkaar kunnen leren kennen tijdens de bijeenkomst en met elkaar kunnen sparren over ons aanbod en de samenwerking
 • Handleiding netwerkbijeenkomsten
 • Ontwikkelingen
 • De belangrijkste punten voor een zo effectief mogelijke samenwerking tussen beide zijn: - Inzicht in elkaars kennis, kunde (Preventiematrix)- Verbetering van de samenwerking (handleiding netwerkbijeenkomsten)
 • Preventiematrix,+ aanbeveling sociale kaart
 • We kunnen beter samenwerken waardoor we preventiever werken (bezuinigen, kwaliteit zorg leveren), cliënten in hun eigen kracht zetten, laagdrempelig aansluiten en verergering voorkomen
 • Ik wordt laagdrempelig en vroegtijdig geholpen waardoor ik in mijn eigen kracht sta, de regie houdt en mijn problemen niet groter worden
 • Verandering