comic strip

comic strip

Storyboard Text

  •  noong bumagsak ang kapangyarihan ng imperyong romano, nagsimulang umusbong ang europe. ngunit hindi rin bigla biglang bumagsak ang imperyong romano. Iniwan ng mga sundalong nagbabantay ang tangulan, hindi nakakarating ang mga balita sa bayan, at nasira ang mga daanan ng tubig at irigasyon.
  • Good morning class! for today may bago tayong pag a-aralan. Pero bago 'yon natatandaan niyo pa ba ang ating tinalakay nung nakaraan?
  • sige nathan, ano yon?
  • ang tinalakay po natin ay tungkol sa anahon ng transisyon.
  • tama! ano-ano ang inyong natatandaan sa panahon ng transisyon?
  • tama. mayroon pa ba kayong natatandaan?
  • ang frank ay kaharian na matatagpuan sa gaul na ngayon ay bansang france. si frank clovis ay naging hari noong 481 CE. napag-isa niya anggaul at kinilala siya bilang tagapagtatag ng dinastiyang merovingian. tinaggap niya ang mga kristiyano.
  • tama naman ang inyong mga sagot. ngayon ay dumako na tayo sa ating bagong lesson.
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family