NOLI ME TANGERE: KABANATA 60 - Ikakasal si Maria Clara

Updated: 1/6/2021
NOLI ME TANGERE: KABANATA 60 -  Ikakasal si Maria Clara

Storyboard Text

  • Crisostomo?
  • Ako nga ! Si Elias na dapat magalit sa akin ay inagaw ako sa bilangguan na pinagdalhan sa akin ng aking mga kaibigan. Maria, bago ako lumayo'y ibig kong malaman mong pinapatawad na kita. Maging maligaya ka nawa, paalam.
  • Humakbang nang palayo si Ibarra, ngunit pinigil siya ng dalaga. Inilahad niya kay Ibarra ang lihim ng kanyang pagkatao.
  • Nalaman ko, isang gabing nahihibang ako sa taas ng lagnat, ang tunay kong ama. Siya ang nagbawal sa aking ika'y ibigin. Maliban na lamang kung ika'y patatawarin sa kalapastanganang ginawa mo sa kanya.
  • Mula sa kanyang dibdib ay inilabas ng dalaga ang dalawang putol na papel.
  • Ito'y dalawang liham ng aking inang isinulat sa gitna ng paghihirap samantalang ako'y nasa kanyang sinapupunan. Basahin mo at makikita mo ang hangarin niyang mamatay ako. Ito'y naiwan ng aking ama sa bahay na tinirahan niya at nakuha ng taong nagsabi sa akin na tayo'y hindi dapat ikasal nang walang pahintulot ng aking ama. Ibinigay sa akin ito bilang kapalit ng iyong sulat. Nang dahil sa yumao kong ina, at sa dalawang amang nabubuhay pa'y nalimot kita, at itinakwil ko ang aking pag-ibig. Mahihinuha ko ba kung saan nila gagamitin ang liham mo?
  • Ibig kong malaman mong ako'y minsan lamang umibig at di ako magiging kaninuman, kung walang pag-ibig, at ikaw, ano kaya ang mangyayari sa iyo?
  • Maria, ika'y isang malinis na anghel.