ROMA PART 2
Updated: 1/15/2021
ROMA PART 2

Storyboard Text

  • NATULUYANG PATAYIN NG MGA SUNDALO ANG MAG-ASAWA NGUNIT ANG ISA SA MGA SUNDALO AY NAAWANG PATAYIN ANG KAMBAL KAYA ITO'Y KANYANG ITINAKAS.
  • INILAGAY NG SUNDALO ANG KAMBAL SA ISANG BASKET AT PINAAGOS SA ILOG TIBER.
  • HAHAHAHA!
  • NAPADPAD ANG KAMBAL SA LABI NG ILOG AT INAKALA NG LOBO NA NAMATAYAN NG DALAWANG ANAK ANG KAMBAL AY ANG KANYANG MGA ANAK.
  • INALAGAAN AT PINASUSO NG LOBO ANG KAMBAL HANGGANG, MAY NAKAKITA SA KAMBAL AT LOBO.
  • INALAGAAN NG MAG- ASAWANG PASTOL ANG KAMBAL NA PARANG ANAK NA RIN NILA.HANGGANG SA ITO'Y NAGBINATA.
  • NILISAN NILA ANG MAG-ASAWA UPANG MAGTATAG NG SIYUDAD MALAPIT SA ILOG TIBER.