עבודה במשנה
Updated: 2/3/2021
עבודה במשנה

Storyboard Text

  • טל יצאה לטיול בשכונה ומצאה מחברת
  • נמצא מחברת ליד הבית של רוחמה אם זה שלך ניתן לדבר איתי (טל- 123456789) ולדרוש סימנים
  • היא הרימה את המחברת כדי לבדוק למי הוא שייך, אבל לא היה כתוב שם
  • נמצא מחברת ליד הבית של רוחמה אם זה שלך ניתן לדבר איתי (טל- 123456789) ולדרוש סימנים
  • טל החילטה לקחת את המחברת הביתה ולפרסם אותו
  • נמצא מחברת ליד הבית של רוחמה אם זה שלך ניתן לדבר איתי (טל- 123456789) ולדרוש סימנים
  • טל הכינה במחשב והדפיסה מודעה על המחברת, אבל היא לא אמרה איך הוא נראה כדי שמי שזה שייך לו יתן סימנים 
  • טל הדביקה את המודעה בכל מיני מקומות בשכונה
  • טל גם פירסמה את המחברת בוואסטאפ