Questions About Remote Learning? Click Here

התנגשות בזכויות
Updated: 9/21/2020
התנגשות בזכויות
This storyboard was created with StoryboardThat.com

Storyboard Description

המאבק בהתפשטות נגיף הקורונה מעורר התנגשויות בין זכויות אדם. פעולות לבלימת המגיפה הן הכרחיות לשם השמירה על בריאות הציבור ועל הזכויות של כולנו לבריאות ולחיים. עם זאת, צעדים דרסטיים להגבלת תנועה, מניעת התכנסויות, טיסות וכניסה לישראל, השבתת לימודים ומקומות עבודה – בעיקר כאשר הם מתמשכים מעבר למספר שבועות – מובילים לפגיעה קשה בזכויות האזרחים.

Storyboard Text

  • אימא אני יוצא לבלות עם החברים שלי
  • בני לא שמעת חדשות, אתה לא יכול לצאת מהבית
  • אף אחד לא יכול למנוע אותי
  • מהזכויות הטבעיות של האדם הינו חירות התנועה
  • זכות זו המדינה צריכה לשמור עליה ולא לקחת אותו
  • אתה צודק יקירי, אבל המדינה רוצה מחובתה גם לשמור על בריאות הציבור
  • לכן הזכויות הן יחסיות ובמקרה כזה יש למצוא את האיזון בין הזכויות המתנגשות
Over 14 Million Storyboards Created
Storyboard That Family