תנך קומיקס

Updated: 6/21/2020
תנך קומיקס

Storyboard Description

עחעחי

Storyboard Text

 • בלעם בדרכו אל מלך מואב
 • אתוני אנחנו צריכים ללכת אל מלך מואב בשביל שיקלל את עם ישראל את מוכנה
 • איייי אהההה
 • מה את עושה כמעט הפלת אותי איזה טיפשה את
 • האתון סוטה מהדרך ובלעם מכה אותה
 • המלאך נותן לאתון את היכולת לדבר
 • כי את לא מקשיבה לי ואת עוצרת פתאום בלי רשותי
 • למה אתה מתנהג ככה את שרתתי אותך כל החיים יד שפתאום אתה מכה
 • בלעם פוגש את המלאך ומצוער
 • סליחה לא שמתי לב שאתה בדרכי אנא אל תפגע בי
 • למה אתה מכה את אתונך היא עצרה בגלל שראתני ובזכותה אני לא נפגעתי
 • בלעם נח ליד הארמון
 • מדברים עם המלך
 • ?הנה אני מה לעשות
 • !בסדר מקובל
 • תקלל את עם ישראל,הם רבים מדי ויכלים לכבוש את מואב
 • סוף סוף הגענו סליחה על התעללות מקודם הייתי מותש